Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace

 

Základní škola M. Kudeříkové

Příční 1365

Strážnice 696 62

 

 

IČO    70945730  
Telefon/fax kancelář školy: 518 334 546  
Telefon ředitel/zástupkyně ředitele:        518 333 406  
Telefon školní jídelna:    518 334 437  
     
Email:          zsmk@iol.cz  
Internetové stránky: www.zsmkstr.cz  
     
Ředitel školy: Petr Tomeček petr.tomecek@zsmkstr.cz
Zástupkyně školy: Zdeňka Dudová zdena.dudova@zsmkstr.cz
Výchovný poradce: Milena Bačíková  
Školní metodik prevence: Kateřina Klofáčová  
ICT koordinátor: Jana Buchtová  
Koordinátor EVVO: Martina Vavříková  
     
     
     
     

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
© 2013-2017 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena