Den matematiky 2018

Den matematiky                                                                                            Kateřina Klofáčová

V rámci dne matematiky se ve čtvrtek 22. února žáci naší školy první dvě vyučovací hodiny zapojili do několika aktivit. První hodinu tří až čtyřčlenné skupiny žáků převzaly roli učitele a vyzkoušely si své schopnosti před tabulí. Druhou hodinu si naopak žáci vybírali ze tří oblastí: sudoku (žáci si ve svých třídách pod vedením učitele zopakovali pravidla tohoto matematického hlavolamu a zapojili se do soutěže), procvičování v počítačovém programu Matik (žáci se věnovali opakování učiva elektronickou formou), nebo přípravu na přijímací zkoušky (žáci nejvyšších ročníků si mohli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto).  Nejvíce bych vyzdvihla práci dobrovolníků z řad žáků, kteří se na svou roli učit jiné připravovali 14 dní, a velmi oceňuji jejich aktivitu a projevenou snahu.Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4