Dny matemaiky a informatiky

Dny matematiky a informatiky

 

Ve dnech 5. – 7. 2. 2020 probíhaly na naší škole Dny matematiky a informatiky.

Šesťáci si v hodinách informatiky vyzkoušeli jednoduché programování a jednu hodinu matematiky věnovali procvičování učiva na noteboocích nebo se seznamovali s programem Geogebra. Sedmáci a osmáci si dvě hodiny procvičovali matematiku na noteboocích (logické úlohy, program Geogebra) a PC. Žáci 8. B si vyzkoušeli tvorbu učebních pomůcek a zhotovili pomocí PC pro děti z 1. stupně matematická trimina a domina, která následně i zalaminovali a nastříhali. Deváťáci své znalosti otestovali v přijímacích zkouškách nanečisto (včetně zápisu výsledků do záznamových archů) a celý test následně rozebrali v kroužku, kde se na přijímací zkoušky připravují. Ostatní žáci 9. tříd zpracovávali na PC finanční rozpočet školního výletu.

Doufám, že všechny aktivity během těchto dnů byly přínosem pro žáky a zpestřily výuku matematiky a informatiky.

Monika HorčičováTato fotogalerie neobsahuje žádné snímky.