Mikuláš v naší škole 2019

Mikuláš v naší škole                                                                                          Natálie Uhmanová

Dne 5. prosince jsme opět měli ve škole svatého Mikuláše. Jako vybraní žáci z 9. tříd jsme se převlekli a nalíčili jako andělé, čerti a Mikuláš. Chodili jsme po všech třídách na prvním stupni a rozdávali dětem za jejich básničky nebo písničky dárečky. Sami jsme taky dětem zazpívali písničky a pověděli jim něco o tradičních zvycích. Po skončení obchůzky andělé s Mikulášem ještě na obědě čekali na strávníky a rozdávali andělskou nadílku připravenou ve školní jídelně.Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3