Oslavili jsme 30 let svobody

Oslavili jsme 30 let svobody                                                                                    Petr Tomeček

Naše škola si v listopadu různými formami připomněla 30. výročí sametové revoluce.  Zapojili jsme se do projektu Příběhy bezpráví během 15. ročníku Měsíce filmu na školách organizovaného společností Člověk v tísni. Díky tomu ve škole vznikla plakátová výstava 1989 – Rok zázraků, kterou dotvořili naši žáci a učitelé. Ve třídách byl promítnut nový film Karla Strachoty 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu sestavený z dopisů studenta Petra Kořínka a seznamující žáky s fenoménem emigrace a událostmi spojenými s pádem železné opony. Na škole byla uspořádána beseda s žáky nejvyšších ročníků, kam byla pozvána pamětnice a bývalá paní učitelka z naší školy Ludmila Piškulová, která zavzpomínala na dobu před listopadem 1989 a na tzv. železnou oponu. Žáci 8. a 9. tříd navštívili besedu Totalita a underground s hercem a režisérem Břetislavem Rychlíkem spojenou s promítáním dokumentárního cyklu o tomto tématu na Kulturním domě Strážničan. Téma svobody pak ještě učitelé různou formou ve výuce zdůrazňovali a aktualizovali. Některé třídy se také zapojily do společného rekordu pro 17. listopad 89 Nejvíc véček vyhlášeného Muzeem rekordů a kuriozit v Pelhřimově s cílem shromáždit co nejvíce fotografií se symbolem vítězství „véčkem“ oblíbeným symbolem prezidenta Václava Havla – zkrátka letošní oslavy svobody jsme si opravu užili.  Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3