Svátek čtenářů - říjen 2019

Svátek čtenářů                                                                                              

Svátek čtenářů jsme letos v naší škole oslavili už v měsíci říjnu, v den, kdy se konal také projektový den O2 Chytrá škola. Program se jmenoval Mozkem proti fake news a jeho cílem bylo pomoci žákům rozlišovat mezi seriózními informacemi a dezinformacemi, a to je schopnost, která se čtenářstvím úzce souvisí. Program tohoto dne byl pro všechny velmi pestrý. Ve všech třídách druhého stupně probíhaly čtenářské dílny, kde si žáci spolu se svými učiteli četli svoje přinesené knihy a poté o nich společně diskutovali. V další hodině žáci ke svým knihám kreslili ilustrace. Šesťáci zamířili do městské knihovny, kde pro ně byla připravena zajímavá beseda. I když jsme letošní svátek čtenářů propojili se světem internetu, věříme, že jsme neubrali na přitažlivosti tištěným knihám. Naopak, společně jsme si uvědomili, jak moc nám knihy pomáhají ve schopnosti chápat smysl sdělení, třídit a rozlišovat informace, správně se orientovat v textu i v dnešním složitém světě.

Monika StolárikováFotografie1 Fotografie2