Veselé září ve ŠD

Veselé září ve školní družině 

Dalo by se říct, že pro děti a vychovatelky ze školní družiny byl měsíc září měsícem plný vítání a poznávání. Vyprávěli jsme si o zážitcích z prázdnin a všichni společně jsme do našich řad uvítali nové kamarády – nejmenší prvňáčky, kteří se postupně seznamovali s novým prostředím družiny a školy, společně jsme si vytvářeli pravidla společného soužití. 

Hana Hatalová Fotografie1 Fotografie2 Fotografie3 Fotografie4 Fotografie5 Fotografie6 Fotografie7 Fotografie8 Fotografie9 Fotografie10 Fotografie11 Fotografie12 Fotografie13 Fotografie14 Fotografie15 Fotografie16 Fotografie17 Fotografie18 Fotografie19 Fotografie20 Fotografie21 Fotografie22 Fotografie23 Fotografie24 Fotografie25 Fotografie26 Fotografie27 Fotografie28 Fotografie29 Fotografie30 Fotografie31 Fotografie32 Fotografie33 Fotografie34 Fotografie35 Fotografie36