Informace k úpravě provozu školy ve školním roce 2021/2022

 

Od 1. září 2021 ve škole opět probíhá prezenční výuka. Platí přísný zákaz vstupu všech osob s respiračním onemocněním. Všichni vstupující osoby si při příchodu do budov školy musí provést dezinfekci rukou, nasadit si pokrývku úst a nosu. Pohyb všech cizích osob i rodičů žáků je omezen. V případě návštěvy školy se tyto soby vždy hlásí na podatelně (1. patro budovy II. stupně, dveře č. 14). Pro žáky a zaměstnance školy platí další specifická protiepidemická opatření, se kterými jsou průběžně seznamováni vedením školy.


 

PŘÍLOHY

Informace k provozu škol z 30. 9. 2021

Informace MŠMT k provozu škol z 10. 9. 2021

Mimořádné opatření

Změna mimořádného opatření

Manuál MŠMT

Informace k Doporučení Ministerstva zdravotnictví

Vyjádření MŠMT k dezinformacím