Logo ZŠ Marie Kudeříkové, Strážnice

COVID-19

Manuál MŠMT - Covid-19

Informace pro školy z MŠMT.

Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním Covid-19 nastat ve školách.

 

 

INFORMACE O PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍCH ŠKOLY

PŘED ŠÍŘENÍM NEMOCI COVID-19

(platných od 1. 9. 2020)

 

Pro všechny cizí osoby (včetně rodičů):

  • V případě návštěvy školy se ohlásit v kanceláři a vstupovat vchodem  do budovy II. stupně (u školní jídelny)
  • Dodržovat hygienická a protiepidemiologická pravidla a zásady osobní a respirační hygieny při pobytu ve škole (při vstupu provést dezinfekci rukou)
  • Respektovat určená omezení pobytu v budovách školy a zóny pro cizí příchozí osoby
  • Mít s sebou při pobytu ve škole k dispozici osobní roušku (ústenku) 
  • Respektovat zákaz vstupu všech osob do školy při příznacích infekčního onemocnění, při karanténě nebo nemoci

 

Pouze pro zákonné zástupce žáků (rodiče):

  • Převzít co nejdříve nové přístupy a hesla k portálu ŠkolaOnline.cz a sledovat informace na této platformě a webu školy
  • Poskytnout škole aktuální kontaktní údaje, informace o zdravotním stavu žáka a individuální podmínky a možnosti k zapojení do vzdělávání na dálku
  • Sdílet informace o zjištění nemoci covid-19 s vedením školy (ředitel, zástupce)
  • Dostavit se bezodkladně do školy v případě zjištění akutního respiračního onemocnění u svého dítěte
  • Předložit při přetrvávajících příznacích infekčního onemocnění u dítěte z důvodu alergie (kašel, rýma) lékařský přípis nebo potvrzení

 

Další dokumenty a informace týkající se omezení provozu škol ve školním roce 2020-2021 naleznete na stránkách školy: https://www.zsmkstr.cz/o-skole/covid-19/

 

 

Mgr. Petr Tomeček

ředitel školy