Cloud je budoucnost vzdělávání

Naše škola realizovala jako partner žadatele (ZŠ Bučovice, Školní č. p. 710) projektu podpořeného Operačním programem Vzdělání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Název projektu: Cloud je budoucnost vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0034

Termín realizace: 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015

Finanční příspěvek partnera žadatele ve výši:  674.800,00 Kč


Cíl a smysl projektu: podpora dalšího vzdělávání učitelů zaměřené na moderní technologie, především práci s tablety a integraci ICT do výuky.


Další vzdělávání obsahovalo tři povinné aktivity (A, B, C).

 

Aktivita A

Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce.  Vzdělávání ředitelů, mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy, vzdělávání metodika ICT ve škole.

 

Aktivita B

Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky v rozsahu celkem 25 hodin během školního roku 2014/2015.

 

Aktivita C

Evaluace.


Naše škola v rámci projektu získala kromě proškolení pedagogů pro své učitele 20 ks tabletů. A po dobu projektu dostupnou podporu a poradenství, wifi point pro posílení stávajícího prostředí pro pedagogy.

 

Školní koordinátor projektu

Mgr. Jiří Buchta, PhD.