Etická výchova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozvojový program „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách  nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015“ (č.j. MSMT-26901/2014)

V rámci výše zmíněného rozvojového programu získala naše škola na základě rozhodnutí číslo MSMT-3770-6/2015.


Cíl projektu:

zlepšit podmínky pro výuku ETV na ZŠ M. Kudeříkové, a to v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: u 2 pedagogů absolvováním minimálně 40 hodinového kurzu Etické výchovy au 20 pedagogů (z toho minimálně 15 učitelů) minimálně 20 hodinového kurzu (workshopu), a v oblasti materiálního vybavení zlepšit vybavení pomůckami pro výuku Etické výchovy získáním učebnic a pracovních listů pro žáky, metodik, DVD a komixů pro učitele.

Zahájení projektu: 31. 3. 2015

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

 

Orientační harmonogram projektu:

Duben-červen: vzdělávání 2 pedagogů v rozsahu 40 hodin

Srpen-říjen: vzdělávání 20 pedagogů v rozsahu minimálně 20 hodin

Září-listopad: nákup učebnic, metodik, pracovních listů a pomůcek pro etickou výchovu

 

Závěrečná zpráva

Vyhodnocení projektu

 

Školní koordinátorka projektu

Mgr. Lucie Vratislavská