KAPODAV

 

Projekt KA-PO-DAV

 

Naše škola se v následujících dvou letech zapojí do projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a další vzdělávání v Jihomoravském kraji.  Cílem celého projektu je rozvíjet u žáků podnikavost, iniciativu a kreativitu. V rámci projektu jsme si vybrali z jednotlivých šablon ty produkty, které budeme během následujících dvou let realizovat. Škola si zvolila nejen dlouhodobé programy jako Extra třída či Ekoškola, ale i krátkodobější soutěž Rozpočti si to či projektový den Dr. Zdědil a pan Zdražil. Jednotlivé produkty mají u žáků rozvíjet nejen finanční gramotnost, podnikavost, ale i kreativitu, spolupráci a samostatnost při práci na žákovskýchminiprojektech.

 

Klíčová aktivita Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK, která je jednou z částí projektu KaPoDaV, se skládá ze čtyř podaktivit:

 

1. P - koordinátor

Tato podaktivita se zaměřuje na zavedení a podporu pozice KOORDINÁTORA PODNIKAVOSTI (P-koordinátora) ve spolupracujících školách. Zapojené školy vytvoří pozici Koordinátora podnikavosti. Jeho úkolem bude spolupracovat s metodiky projektu, koordinovat aktivity podporující podnikavost na škole a pracovat na celkové systematizaci podpory podnikavosti ve škole

 

2. P - podpora

Dílčí aktivita je zaměřena na „přímou“ metodickou podporu, kterou mohou školy využít pro rozvoj podnikavosti. V rámci aktivity budou v projektu působit metodici a metodičky, kteří budou spolupracujícím školám pomáhat zavádět do výuky produkty rozvíjející u žáků podnikavost.

 

3. P - portál

Dílčí aktivita je zaměřena na „vzdálenou“ elektronickou podporu, kterou mohou školy využít pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity. Na tomto webovém rozhraní bude školám a vzdělávacím institucím k dispozici databáze prověřených aktivit podporujících podnikavost, iniciativu, kreativitu.


4. P - konference

Dílčí aktivita je zaměřena na sdílení a propagaci tématu podnikavost, iniciativa a kreativita před veřejností a důležitými stakeholdery i na jejich vzájemné setkávání.

 

Přehled jednotlivých produktů a jejich časový plán:

 

Produkt

Ročník/běh

1. Soutěž Rozpočti si to!

2019/2020

2. Extra třída

2019/2020

3. Ekoškola

2018/2019

4. Pobytový výukový program Život v kostce

2019/2020

5. Program Dr. Zdědil a pan Zdražil

2018/2019