KAPODAV

 

Projekt I KAP II. se rozjíždí… 

 

V minulém školním roce se naše škola zapojila do pokračovacího projektu Jihomoravského kraje s názvem I Kap II. Tento projekt navazuje na projekt KAPODAV, kterého se škola také účastnila. V obou projektech jde o rozvíjení podnikavosti, kreativity a tvořivosti u žáků. Chceme, aby žáci uměli využívat nové příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. V tomto školním roce se škola zapojí do produktů Jedlé zahrady, Podnikavých dnů a kreativního kroužku Lovci podnikavých duchů, který bude probíhat v rámci školního klubu. V Jedlé zahradě se budou moci žáci spolupodílet na podobě školní zahrady. Během práce na projektu si vyzkouší plánování, strategii, ale i realizování nových záhonů. Zjistí, co obnáší zapojení do projektu od prvotního plánování až po realizaci.

Kroužek „Lovci podnikavých duchů“ se zaměřuje na rozvoj kreativity a podnikavosti dětí, jejich aktivního postoje k životu a posilování touhy po hledání příležitostí pro uplatnění vlastních schopností.

Podnikavý den propojí podnikavost dětí a jejich kreativitu, při kterém skupina žáků společně se svými učiteli připraví den, který ostatním z nějakého úhlu představuje téma změny klimatu.

Věřím, že zapojení žáků do činnosti školy a podpora jejich tvořivých nápadů a podnikavosti může školu nejen posunout v její zvelebování, ale také podnítit její žáky pro aktivní přístup a tvorbu něčeho nového pro jejich spolužáky.

 

Klíčová aktivita Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK, která je jednou z částí projektu KaPoDaV, se skládá ze čtyř podaktivit:

 

1. P - koordinátor

Tato podaktivita se zaměřuje na zavedení a podporu pozice KOORDINÁTORA PODNIKAVOSTI (P-koordinátora) ve spolupracujících školách. Zapojené školy vytvoří pozici Koordinátora podnikavosti. Jeho úkolem bude spolupracovat s metodiky projektu, koordinovat aktivity podporující podnikavost na škole a pracovat na celkové systematizaci podpory podnikavosti ve škole

 

2. P - podpora

Dílčí aktivita je zaměřena na „přímou“ metodickou podporu, kterou mohou školy využít pro rozvoj podnikavosti. V rámci aktivity budou v projektu působit metodici a metodičky, kteří budou spolupracujícím školám pomáhat zavádět do výuky produkty rozvíjející u žáků podnikavost.

 

3. P - portál

Dílčí aktivita je zaměřena na „vzdálenou“ elektronickou podporu, kterou mohou školy využít pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity. Na tomto webovém rozhraní bude školám a vzdělávacím institucím k dispozici databáze prověřených aktivit podporujících podnikavost, iniciativu, kreativitu.


4. P - konference

Dílčí aktivita je zaměřena na sdílení a propagaci tématu podnikavost, iniciativa a kreativita před veřejností a důležitými stakeholdery i na jejich vzájemné setkávání.