Nejstarší a nejmladší

Spolupráce mezi 5. a 1. ročníky

 

Začíná obvykle 1. září, kdy se páťáci účastní slavnostního zahájení začátku školního roku, aby doprovodili rodiče spolu s dětmi na cestě do jejich tříd. Po celý první týden také pomáhají při vydávání obědů.

 

Iniciativně vstupují do vztahů se svými vrstevníky tím, že se aktivně podílí na jedné společné činnosti pracovní, která se uskutečnuje obvykle na podzim nebo na Velikonoce. V rámci literární výchovy předčítají svým mladším spolužákům z dětských knih a závěrem roku pro ně připraví sportovně - relaxační  akci.

 

Při této vzájemné spolupráci tak dochází k naplňování všech výchovně vzdělávacích strategií - kompetence k učení, řešení problémů,komunikační, sociální a personální, občanské a pracovní.