Obědy dětem VII


Poskytování bezplatné stravy VII

 

Zahájení projektu: 1. 9. 2021

Ukončení projektu: 30. 6. 2023

Poskytnuté finanční prostředky: 20 172,60 Kč

 

Naše škola je osmým rokem zapojena jako partner s finanční spoluúčastí do projektu Potravinové a materiální pomoci dětem postiženým chudobou na školách v Jihomoravském kraji V podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu.

 

Zapojením do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem postiženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji a podpisem smlouvy s Jihomoravským krajem získala naše škola jako partner s finančním příspěvkem nárok na prostředky ve výši 20 172,60 Kč, ze kterých mohou být hrazeny obědy po celý rok dětem, které se nacházejí v hmotné nouzi na základě posouzení úřadu práce. V letošním školním roce budou podpořeny 2 děti, které se od začátku září díky tomuto projektu mohou bezplatně stravovat ve školní jídelně.

 

Školní koordinátorka projektu

Mgr. Zdeňka Dudová