Operační program potravinové a materiální pomoci

Naše škola je druhým rokem zapojena do Projektu potravinové a materiální pomoci dětem. Zapojením do projektu získala škola finanční prostředky, ze kterých jsou hrazeny obědy dětem, které se nacházejí v hmotné nouzi. V letošním školním roce bude podpořeno 10 dětí.

 

Obědy dětem II.

 

Naše škola je druhým rokem zapojena do projektu Potravinové a materiální pomoci dětem postiženým chudobou na školách v Jihomoravském kraji II podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) spolufinnancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu. Zapojením do projektu a podpisem smlouvy s Jihomoravským krajem získala naše škola jako partner s finančním příspěvkem nárok na prostředky ve výši 92 956,50 Kč, ze kterých mohou být hrazeny obědy po celý rok až 20 dětem z naší školy, které se nacházejí v hmotné nouzi na základě posouzení z úřadu práce. V letošním školním roce bylo prozatím v září vybráno a podpořeno 10 dětí, které se od začátku října bezplatně stravují ve školní jídelně.

 

Zdeňka Dudová