Všichni za stůl 2

V rámci projektu České asociace stolního tenisu „Všichni za stůl 2“ se naše škola zapojila do spolupráce s místním klubem stolního tenisu  a Českou asociací stolního tenisu (ČÁST) na základě Smlouvy o spolupráci na kroužcích stolního tenisu v projektu „Všichni za stůl“.

 

Rozsah účelové dotace z ČAST: Zdarma služby klubového trenéra kroužku pro žáky, jednoho stolu na stolní tenis, pálek a míčků.

Zahájení projektu: 30. 9. 2016

Ukončení projektu: 30. 6. 2017

 

Cílem projektu je spolupráce mezi školou, klubem stolního tenisu a Českou asociací stolního tenisu v oblasti provozování kroužků stolního tenisu pro žáky první, druhé a třetí třídy ve školním roce 2016/2017.

 

Naše škola zajišťuje provoz kroužků stolního tenisu ve školním roce 2016/2017 ve spolupráci s partnerským klubem stolního tenisu a asociací, spolupráci při zajištění vyplnění a odevzdání přihlášek dětí do kroužků.

 

Škola je hlavním prostředníkem pro komunikaci s rodiči, bezúplatně poskytuje tělocvičny pro konání školního kroužku stolního tenisu od září 2016 do června 2017 na dny stanovené dle oboustranné domluvy školy a klubu spolupracujícího na organizaci kroužků, zajišťuje pojištění dětí a vybavení tělocvičny.


Školní koordinátorka projektu

Mgr. Iva Pavlíková