Vyrobme si hru

 


 Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Název projektu: Vyrobme si hru

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0688

Neinvestiční dotace na projektu: 204.112,- Kč

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání.

 

Cíl projektu

 

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, konkrétně rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce bude podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivitu lze realizovat v povinných i povinně volitelných předmětech, nebo formou projektového dne.

 

Zahájení projektu: 1. 9. 2015

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

 

Plakát OPVK

 

Školní koordinátorka projektu

Mgr. Jana Buchtová