Jídelníček

Rok: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Týden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jídelníček pro tento týden není dostupný.

Školní jídelna

Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. prosince 2014 směrnicí 1169/2011 EU

 1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich)
 2. KORÝŠI a výrobky z nich
 3. VEJCE a výrobky z nich
 4. RYBY a výrobky z nich
 5. PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) a výrobky z nich
 6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich
 7. MLÉKO a výrobky z něj
 8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich)
 9. CELER a výrobky z něj
 10. HOŘČICE a výrobky z ní
 11. SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich
 12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
 14. MĚKKÝŠI a výrobky z nich

 

Školní jídelna Strážnice, příspěvková organizace

Příční 1365

69662 Strážnice

 

IČO: 49418858


Telefon: 518 334 437

Mobil: 731 507 845

 

Zřizovatelem školní jídelny je město Strážnice se sídlem nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice.


Školní jídelna je příspěvková organizace. Hlavní činností organizace je poskytování služeb pro žáky a zaměstnance základní školy, zaměstnance školní jídelny, přičemž vychází z platných předpisů MŠMT a dalších předpisů o školním stravování.
Dále školní jídelna provozuje hostinskou činnost i mimo doby stravování žáků.

 

Informace o stravování na školní rok 2020/2021
Přihlášení ke stravování - strávníci /rodiče dětí/ vyplní přihlášku ke stravování, která se stává školní matrikou pro školní jídelnu. Údaje slouží pouze pro potřeby školní jídelny.

 

Strávníci musí školní jídelně oznámit jakoukoliv změnu v písemné formě, například:

 • změnu způsobu platby,
 • ukončení stravování,
 • přerušení stravování.

 

Odhlašování obědů

 • V případě nemoci - první den nemoci má strávník nárok si dotovaný oběd vyzvednout do jídlonosiče.
 • Další dny nemoci jsou rodiče povinni obědy odhlásit, jinak musí rodiče doplatit obědy v plné výši, včetně všech režií.
 • Informace jsou na přihlášce ke stravování.
 • Odhlašování lze provádět osobně, telefonicky na čísle 518 334 437, 731 507 845.

 

Jídlo je žákům vydáváno na základě přihlášené a zaplacené stravy, po předložení čipu, karty nebo omluvenky.

 • Cena čipu je 116,- Kč.
 • Při ukončení stravování a vrácení čipu, bude vráceno stravujícímu 80,- Kč.
 • Strávník, který si zapomene čip, si musí v kanceláři ŠJ vyzvednout omluvenku 8:00 - 11:15 hod.
 • Bez čipu, omluvenky se oběd nevydá.
 • Cena obědu pro cizí strávníky činí: 77,- Kč.


Placení obědu:

 • Inkasem z běžného účtu.
 • V hotovosti (Hotovostní platba musí být provedena před prvním dnem nového kalendářního měsíce, nebo po dohodě v kanceláři ŠJ může být platba provedena v jiný termín.).

 

Vyúčtování stravného:

 • Na konci měsíce června je vyúčtována hotovostní platba a nedoplatky z běžných účtů.
 • V průběhu měsíce července jsou vyúčtovány vratky na běžné účty.

 

Cena obědu dle věku dítěte

 • 7-10 let 23,- Kč záloha přes účet 460,- Kč plná cena obědu: 71,-
 • 11-14 let 26,- Kč 520,- Kč plná cena obědu: 74,-
 • 15-18 let 27,- Kč 540,- Kč plná cena obědu: 75,-

 

V případě zvýšení cen potravin, energie, může dojít ke zvýšení ceny obědu. Případné dotazy, připomínky na telefonním čísle: 518 334 437, 731 507 845.


Vnitřní řád: Školní jídelna Strážnice, příspěvková organizace

Příční 1365, 696 62 Strážnice


Školní rok: 2020/2021

Provozní řád má za úkol stanovit podmínky a pravidla, za kterých je školní stravování realizováno.

Provozní řád vyplývá ze:

 • zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon, § 119,
 • vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol,
 • vyhlášky č. 137/2004Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

1. Školní jídelna zajišťuje školní stravování jen ve dnech školního vyučování. V době volna a prázdnin jsou obědy automaticky odhlašovány.

 

2. Obědy ve školní jídelně se vydávají:

Žáci ZŠ M.Kudeříkové 11:30 – 14:00

Cizí strávníci – jídlonosiče: 11:15 - 11:30

stravování v jídelně:11:15 – 13:40 / u stolů určených pro dospělé strávníky/

 

3. Žáci jsou ke stravování přihlášeni na základě přihlášky ke stravování, podepsané zákonným zástupcem. Podpisem přihlášky dávají rodiče souhlas s podmínkami vnitřního řádu školní jídelny, který je vyvěšen v prostorách školní jídelny a na webových stránkách ZŠ M. Kudeříkové.

 

4. Jídlo je žákům vydáváno na základě zaplacené a přihlášené stravy, po předložení karty, čipu ke stravování. Čip si strávník zakoupí v kanceláři školní jídelny, cena 116,- Kč. Při ukončení stravování a vrácení čipu, bude vráceno stravujícímu 80,- Kč.

 

5. Stravné se platí předem:

 • v hotovosti / platba musí být provedena před prvním dnem nového kalendářního měsíce/. Pozdější platba může být pouze po dohodě s vedením školní jídelny.
 • inkasem z běžného účtu

 

Veškeré dotazy ohledně způsobu platby obdržíte v kanceláři školní jídelny.

 

6. Vyúčtování stravného :

 • na konci měsíce června je vyúčtována hotovostní platba, nedoplatky z běžných účtů
 • v průběhu měsíce července jsou vyúčtovány přeplatky na běžné účty strávníků

 

7. Ceny stravného pro školní rok 2020 – 2021

Zákonní zástupci hradí příspěvek na školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce (od 1.9. do 31.8.)

 

Věková skupina za měsíc za den plná platba za den
Žáci 7-10 let 460,- 23,- 72,-
Žáci 11-14 let 520,- 26,- 75,-
Žáci 15 a více let 540,- 27,- 76,-
Zaměstnanci   27,-  
Cizí strávníci     77,-

 

Případné zvýšení ceny obědu během školního roku se automaticky přepočítá i pro navýšení plné platby za den dle věkových skupin strávníků.

 

8. Odhlašování a přihlašování obědů se provádí den předem.

V případě nemoci – první den nemoci má strávník nárok si dotovaný oběd vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemoci jsou rodiče povinni obědy odhlásit, jinak musí rodiče doplatit obědy v plné výši, včetně všech režií. Informace jsou na přihlášce ke stravování. Odhlašování lze provádět osobně, telefonicky na čísle 518 334 437, 731507845, nebo přes www.strava.cz.

 

9. Strávník, který si zapomene čip, si musí v kanceláři školní jídelny vyzvednout omluvenku v době: 7,30 – 11.15 hod. Bez čipu, nebo omluvenky se oběd nevydá.

 

10. Doplňková činnost – ve školní jídelně je možné zakoupit oběd do jídlonosičů pro cizí strávník. Cena jednoho obědu je 77,- Kč a jídlo je vydáváno do jídlonosičů dle směrnice pro doplňkovou činnost.

 

Organizace provozu stravování

 

1. Vstup strávníkům do školní jídelny je dovolen jen v příslušné provozní době a dle stravovacího rozvrhu. Nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázán.

 

2. Po vstupu do jídelny se strávníci řadí do fronty, připraví si čip, před výdejním okénkem si vezmou tác a příbor. Na výdejním místě se prokáží čipem. Nápoje mají samoobslužné výdejní místo.

 

3. Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti. Konzumace probíhá vsedě u stolu. Po konzumaci strávník odnese použité nádobí k příslušnému okénku.

Po celou dobu své přítomnosti ve školní jídelně strávníci zachovávají osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla.

 

4. Běžný úklid (stravou znečištěná podlaha, stoly) v provozní době zajišťují v jídelně pracovnice kuchyně na požádání strávníků či dozoru.

Úklid po skončení provozní doby zajišťuje školní jídelna. Pokud jsou prostory školní jídelny dále používány k jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.

 

5. Dozor ve školní jídelně zajišťuje pracovnice školní jídelny. Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování. Dozor reguluje osvětlení a větrání, upozorňuje zaměstnankyně kuchyně na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti. Dojde-li k úrazu strávníků, dozírající poskytne první pomoc a provede zápis v knize úrazů. Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit. V případě nevhodného nebo hrubého chování může být strávník na základě § 31, zákona č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání ze stravy vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen trvale.

 

6. Jídelní lístek je vyvěšen v chodbě do jídelny a u výdejního pultu ve školní jídelně, dále je zveřejněn na internetových stránkách ZŠ M. Kudeříkové.

 

7. Provoz ŠJ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19

 • zvýšená hygiena a úklid dezinfekčními přípravky s virucidní aktivitou,
 • mytí, dezinfekce rukou před odebráním stravy,
 • strávníkům budou vydávány tácky, příbory, nápoje,
 • cizí strávníci mají vyčleněný prostor, po ukončení stravování budou stoly a židle dezinfikovány.

 

Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je bezezbytku závazný pro všechny zaměstnance organizace i účastníky stravování.

 

Ve Strážnici: 30. 8. 2020


Ředitelka školní jídelny

Anna Čajková