SOUTĚŽ O TOP TŘÍDU 2019/2020

Ředitel školy Základní školy Marie Kudeříkové ve Strážnici vyhlašuje na školní rok 2019/2020 4. ROČNÍK SOUTĚŽE TŘÍD I. STUPNĚ NAZVANÉ „TOP TŘÍDA I.STUPNĚ“

 

Body do soutěže sbírá každá třída co nejlepší umístění během celého roku od září do začátku června.


Umístění do soutěže lze získat za:

 1. sběr papíru – hodnotí se 2 x za rok: listopad a duben (vyhodnotí a pořadí stanoví pan školník s žáky, kteří budou vážit papír, podle hmotnosti odevzdaného papíru v kg připadajícího na 1 žáka třídy);
 2. sběr elektroodpadu - hodnotí se 1 x za celý rok v únoru (vyhodnotí a pořadí stanoví pan školník s žáky podle hmotnosti odevzdaných baterií připadajících na 1 žáka třídy);
 3. sběr hliníku – hodnotí se 1 x za celý rok v květnu (vyhodnotí a pořadí stanoví pan uč. Musil s žáky podle hmotnosti hliníku připadajícího na 1 žáka třídy);
 4. sběr vršků – hodnotí se 1 x za celý rok v květnu (vyhodnotí a pořadí stanoví paní uč. Pelcmanová a Mlýnková s žáky podle počtu vršků připadajících na 1 žáka třídy);
 5. sběr vybitých baterií - hodnotí se 1 x za celý rok v květnu (vyhodnotí a pořadí stanoví paní uč. Vavříková s žáky podle hmotnosti odevzdaných baterií připadajících na 1 žáka třídy);
 6. hodnocení třídění odpadu - hodnotí se 1 x za celý rok v červnu (vyhodnotí a pořadí stanoví paní uklizečky podle toho, jak žáci třídí ve třídách papír, plasty a směsný odpad);

 

Kritéria a podrobnosti ke každé soutěži a jejímu hodnocení budou zveřejněna předem. Všechny výsledky za každé hodnocení soutěže (hodnocení) se vyjádří v pořadí tříd, která se budou postupně zapisovat do jednotné tabulky.

 

Třída (třídy) s nejlepším průměrným umístěním ze všech soutěží má právo využít cenu pro vítěze – programový jednodenní pobyt mimo školu na konci června 2020.

 

 

Ředitel školy Základní školy Marie Kudeříkové ve Strážnici vyhlašuje na školní rok 2019/2020 4. ROČNÍK SOUTĚŽE TŘÍD II. STUPNĚ NAZVANÉ „TOP TŘÍDA II. STUPNĚ“


Umístění do soutěže lze získat za:

 1. Evropský den jazyků – hodnotí se 1 x za rok na Evropský den jazyků (hodnotí a pořadí stanoví učitelé zeměpisu podle prezentace žáků o vylosovaných státech Evropy);
 2. Sběr papíru – hodnotí se 2 x za rok: listopad a duben (vyhodnotí a pořadí stanoví pan školník s žáky, kteří budou vážit papír, podle hmotnosti odevzdaného papíru v kg připadajícího na 1 žáka třídy);
 3. Vánoční výzdoba – probíhá 1 x v prosinci (hodnotí a pořadí stanoví netřídní učitelé se zástupci parlamentu na základě předem stanovených kritérií)
 4. Sběr elektroodpadu - hodnotí se 1 x za rok v únoru (vyhodnotí a pořadí stanoví pan školník s žáky podle kilogramů odevzdaného elektroodpadu připadajících na 1 žáka třídy);
 5. Velikonoční výzdobu – probíhá 1 x březnu (hodnotí a pořadí stanoví netřídní učitelé se zástupci parlamentu na základě předem stanovených kritérií)
 6. Sběr hliníku – hodnotí se 1 x za celý rok v lednu (vyhodnotí a pořadí stanoví pan učitel Musil s žáky podle hmotnosti hliníku připadajícího na 1 žáka třídy);
 7. Sběr vršků – hodnotí se 1 x za celý rok v květnu (vyhodnotí a pořadí stanoví paní uč. Pelcmanová a Mlýnková s žáky podle počtu vršků připadajících na 1 žáka třídy);
 8. Sběr vybitých baterií - hodnotí se 1 x za celý rok v květnu (vyhodnotí a pořadí stanoví paní uč. Vavříková s žáky podle hmotnosti odevzdaných baterií připadajících na 1 žáka třídy);
 9. Úpravu třídy - hodnotí se 2 x za rok na konci pololetí - hodnotí se čistota a úprava třídy, pořádek, kvalitu třídění odpadu a celkový dojem (vyhodnotí a pořadí stanoví paní uklizečky);
 10. Pochvaly a ocenění žáků třídy – hodnotí se 2 x za celý rok za každé pololetí (vyhodnotí a pořadí stanoví paní zástupkyně podle počtu udělených pochval udělených v elektronické žákovské knížce);
 11. Vedení třídních kroniky - hodnotí se 1 x za celý rok v červnu (vyhodnotí a pořadí stanoví učitelé dějepisu nebo českého jazyka podle předem určených kritérií);
 12. Aktivní třída – hodnotí se 1x za celý rok v červnu (vyhodnotí a pořadí stanoví pan ředitel podle toho, jestli třída připraví a uskuteční projekt pro žáky ostatní tříd školy);

 

Během soutěže sbírá každá třída co nejlepší umístění za jednotlivé soutěže během celého roku od září do začátku června.

 

Kritéria a podrobnosti ke každé soutěži a jejímu hodnocení budou zveřejněna předem. Všechny výsledky za každé hodnocení soutěže (hodnocení) se vyjádří v pořadí tříd, která se budou postupně zapisovat do jednotné tabulky. Třída (třídy) s nejlepším průměrem ze všech soutěží má právo využít cenu pro vítěze – programový jednodenní pobyt mimo školu na konci června 2020.