Organizace školního roku 2017/2018

 

Slavnostní zahájení šk. roku       4. září 2017
Pracovní dny, fotografování tříd 5. a 6. září 2017
Adaptační pobyt na Mlýnkách pro žáky 6. tříd

20. až 22. 9. 2017

Evropský den jazyků 27. 9. 2017
Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků               3. 10. 2017
Návštěva veletrhu vzdělávání SŠ v Hodoníně pro žáky 9. tříd 5. 10. 2017
Podzimní prázdniny 26. - 27. října 2017
Hodnotící pedagogická rada za 1. čtvrtletí    14. listopadu 2017
Konzultační třídní schůzky 2. stupně 21. listopadu 2017
Setkání žáků 9. tříd se zástupci středních škol 21. listopadu 2017
Konzultační třídní schůzky 1. stupně 28. listopadu 2017
OK soutěže Bible a my na ZŠMK 29. listopadu 2017
Předání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017
Den školy (109. výročí založení), Den otevřených dveří 4. prosince 2017
Mikuláš ve škole 5. prosince 2017
Vánoční besídky ve třídách a v tělocvičně 22. prosince 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Nástup do školy po Vánočních prázdninách 3. ledna 2018
Hodnotící pedagogická rada za 1. pololetí 23. ledna 2018
Lyžařský výcvikový kurz (LVK) žáku 7. tříd 21. - 26. ledna 2018
Vydání výpisu známek za 1. pololetí 31. ledna 2018
Pololetní prázdniny 2. února 2018
Jarní prázdniny 5. - 11. února 2018
Den matematiky a matematické gramotnosti 22. února 2018
Předání přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 1. března 2018
Den čtenářů a čtenářské gramotnosti 6. března 2018
Ústřední kolo soutěže Bible a my v Kroměříži 23. března 2018
Velikonoční prázdniny    29. a 30. března 2018
Den naruby 2. dubna 2018
Plavání žáků 2. a 3. tříd (8.00 - 9:30, bazén Hodonín) 5. 4 - 7. 6. 2018
Den otevřených dveří a den zdraví duben 2018
Hodnotící pedagogická rada za 3. čtvrtletí 10. dubna 2018
Přijímací zkoušky na SŠ (1. kolo) dle typu SŠ 12. až 30. dubna 2018
Zápis předškoláků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 13. dubna 2018
Konzultační třídní schůzky na 2. stupni 17. dubna 2018
Konzultační třídní schůzky na 1. stupni 24. dubna 2018
Den Země a přírodovědné gramotnosti duben/květen 2018
Ředitelské volno pro žáky školy 30. dubna 2018
Návštěva Úřadu práce Hodonín v rámci Volby povolání (8. AB) 9. duben 2018
Ředitelské volno pro žáky školy 7. května 2018
Orientační dny pro žáky 8. tříd ve Fryštáku 9. až 11. května 2018
Předškolní setkávání s budoucími prvňáčky 15. až 29. května 2018
Škola plná talentů - pro rodiče a děti v tělocvičně školy 18. května 2018
Mezinárodní den dětí, školní výlety, exkurze 31. května a 1. června 2018
Setkání s budoucími prvňáčky 5. června 2018
Setkání s budoucímí šesťáky 12. června 2018
Ukončovací vícedenní pobyt 9. tříd červen 2018
Výlet za odměnu pro vítěze 2. ročníku Top třídy 21. června 2018
Hodonotící pedagogická rada za 2. pololetí 25. června 2018
Olympiáda dětí a  mládeže - sportovní dny pro 1. a 2. stupeň 26. a 27. června 2018
Poslední zvonění devátých tříd na KD Strážničan 28. června 2018
Vydání vysvědčení a ukončení školního roku 2017/2018 29. června 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. až 31. 8. 2018
   
Případné změny termínů nejsou vyloučeny.  

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
© 2013-2018 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena