Organizace školního roku 2018/2019

 

Slavnostní zahájení šk. roku       3. září 2018
Adaptační pobyt na Mlýnkách pro žáky 6. tříd

19. až 21. 9. 2018

Evropský den jazyků 2. 10. 2018
Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků               25. 9. 2018
Návštěva veletrhu vzdělávání SŠ v Hodoníně pro žáky 9. tříd 4. 10. 2018
Podzimní prázdniny 29. - 30. října 2018
Hodnotící pedagogická rada za 1. čtvrtletí    13. listopadu 2018
Konzultační třídní schůzky 1. stupně 19. - 20. listopadu 2018
Volby do školské rady na období 2018-2021 20. listopadu 2018
Konzultační třídní schůzky 1. stupně 20. listopadu 2018
Setkání žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol 20. listopadu 2018
OK soutěže Bible a my na ZŠMK 28. listopadu 2018
Předání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018
Den školy (110. výročí založení), Den otevřených dveří 30. 11. a 1. 12. 2018
Mikuláš ve škole 5. prosince 2018
Vánoční besídky ve třídách a v tělocvičně 21. prosince 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Ředitelské volno 3. a 4. ledna 2019
Nástup do školy po Vánočních prázdninách 7. ledna 2019
Hodnotící pedagogická rada za 1. pololetí 21. ledna 2019
Lyžařský výcvikový kurz (LVK) žáku 7. tříd 20. - 25. ledna 2019
Vydání výpisu známek za 1. pololetí 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny 1. února 2019
Den otevřených dveří pro budoucí žáky 5. února 2019
Jarní prázdniny 11. - 17. února 2019
Den matematiky a matematické gramotnosti 29. února 2019
Předání přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 1. března 2019
Den čtenářů a čtenářské gramotnosti 6. března 2019
Den Zdraví 22. března 2019
Orientační dny pro žáky 8. tříd Fryšták 25. až 27. března 2019
Plavání žáků 2. a 3. tříd (8.00 - 9:30, bazén Hodonín) 27. 3 - 12. 6. 2019
Návštěva Úřadu práce Hodonín v rámci Volby povolání (8. AB) 10. duben 2019
Hodnotící pedagogická rada za 3. čtvrtletí 16. dubna 2019
Přijímací zkoušky na SŠ (1. kolo) dle typu SŠ 12. až 30. dubna 2019
Zápis předškoláků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 12. dubna 2019
DVVP pro pedagogický sbor školy 18. dubna 2019
Velikonoční prázdniny 18. a 19. dubna 2019
Konzultační třídní schůzky na 2. stupni 23. dubna 2019
Konzultační třídní schůzky na 1. stupni 23. a 24. dubna 2019
Den Země a přírodovědné gramotnosti 30. dubna 2019
Předškolní setkávání s budoucími prvňáčky 7. až 21. května 2019
Škola plná talentů - pro rodiče a děti v tělocvičně školy 24. května 2019
Mezinárodní den dětí, školní výlety, exkurze 29. - 31. května 2019
Setkání s budoucími prvňáčky 4. června 2019
Setkání s budoucímí šesťáky 11. června 2019
Ukončovací vícedenní pobyt 9. tříd 29. - 31. květen 2019
Výlet za odměnu pro vítěze 3. ročníku Top třídy 20. června 2019
Hodonotící pedagogická rada za 2. pololetí 24. června 2019
Olympiáda dětí a  mládeže - sportovní dny pro 1. a 2. stupeň 25. a 27. června 2019
Poslední zvonění devátých tříd na KD Strážničan 26. června 2019
Vydání vysvědčení a ukončení školního roku 2017/2018 28. června 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. až 1. 9. 2019
   
Případné změny termínů nejsou vyloučeny.  

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Logo ESF Logo EU Logo PZS Logo Vzdělávání
© 2013-2020 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena