Organizace školního roku 2019/2020

 

Slavnostní zahájení šk. roku       2. září 2019
Adaptační pobyt na Mlýnkách pro žáky 6. tříd

25. až 27. září 2019

Informační třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků               24. 9. 2019
Návštěva Veletrhu vzdělávání SŠ v Hodoníně pro žáky 9. tříd 3. 10. 2019
Evropský den jazyků 18. 10. 2019
Podzimní prázdniny 29. - 30. října 2019
Hodnotící pedagogická rada za 1. čtvrtletí    12. listopadu 2019
Život v kostce (projekt Kapodav) 18. - 22. 11. 2019
Konzultační třídní schůzky 1. stupně 18. - 19. listopadu 2019
Konzultační třídní schůzky 2. stupně 19. listopadu 2019
Setkání žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol 19. listopadu 2019
OK soutěže Bible a my na ZŠMK 27. listopadu 2019
Předání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019
Mikuláš ve škole 5. 12. 2019
Den školy (Den historie) 20. 12. 2019
Vánoční besídky ve třídách a v tělocvičně 20. prosince 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2018 - 3. 1. 2020
Nástup do školy po Vánočních prázdninách 6. ledna 2020
Hodnotící pedagogická rada za 1. pololetí 21. ledna 2020
Lyžařský výcvikový kurz (LVK) žáku 7. tříd leden 2020
Vydání výpisu známek za 1. pololetí 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny 31. ledna 2020
Den otevřených dveří pro budoucí žáky únor 2020
Jarní prázdniny 17. - 23. února 2020
Den matematiky a matematické gramotnosti únor 2020
Předání přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 1. března 2020
Orientační dny pro žáky 8. tříd Fryšták 15. až 17. dubna 2020
Plavání žáků 2. a 3. tříd (8.00 - 9:30, bazén Hodonín) 2. 4. - 11. 6. 2020
Návštěva Úřadu práce Hodonín v rámci Volby povolání (8. AB) duben 2020
Zápis předškoláků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 3. 4. 2020
Hodnotící pedagogická rada za 3. čtvrtletí 7. dubna 2020
Přijímací zkoušky na SŠ (1. kolo) dle typu SŠ 12. až 30. dubna 2020
Velikonoční prázdniny 9. a 10. dubna 2020
Konzultační třídní schůzky na 2. stupni 14. dubna 2020
Konzultační třídní schůzky na 1. stupni 14. a 15. dubna 2020
Den Země a přírodovědné gramotnosti 20. dubna 2020
Předškolní setkávání s budoucími prvňáčky květen 2020
Škola plná talentů - pro rodiče a děti v tělocvičně školy 19. 3. 2020
Školní výlety, exkurze pro II. stupeň 29. nebo 30. května 2020
Ukončovací vícedenní pobyt 9. tříd 28. - 29. květen 2020
Setkání s budoucími prvňáčky 2. 6. 2020
Setkání s budoucímí šesťáky 9. 6. 2020
Výlet za odměnu pro vítěze 4. ročníku Top třídy 20. června 2020
Hodonotící pedagogická rada za 2. pololetí 22. června 2020
Olympiáda dětí a  mládeže - sportovní dny pro 1. a 2. stupeň 23. a 24. června 2020
Poslední zvonění devátých tříd na KD Strážničan 25. června 2020
Vydání vysvědčení a ukončení školního roku 2019/2020 26. června 2020
Ředitelské volno 29. a 30. června 2020
Hlavní prázdniny 1. 7. až 31. 8. 2020
   
Případné změny termínů nejsou vyloučeny.  

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
© 2013-2019 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena