Za tradicí mor. venkova

11.09.2014 • 

Pokračujeme v projektu Za tradicí moravského venkova

 

V letošním roce se naše škola přihlásila do projektu vyhlašeného Místní akční skupinou Strážnicko. Aktuální projekt nazvaný Za tradicí moravského venkova zahrnuje rovněž spolupráci základních škol ze tří mikroregionů – Strážnicka, Vyškovska a Slavkovska. Žáci naší školy se (spolu s dětmi ze  ZŠ Vnorovy a Hroznová Lhota) podíleli na zmapování tradiční výroby a řemesel na Strážnicku. Nejprve shromáždili potřebné informace a zpracovali tematické plakáty nebo prezentace o jednotlivých řemeslech typických pro náš kraj. Pak se autoři nejlepších výtvorů zúčastnili exkurzí do partnerských regionů - 24. června zavítali na Slavkovsko a 11. září na Vyškovsko. Na obou exkurzích žáci prezentovali své získané poznatky o tradičních řemeslech a pak navštívili několik místních řemeslníků a výrobců. Děti měly možnost detailně poznat jejich práci, a dokonce si některé rukodělné činnosti samy vyzkoušely.

 

Mgr. Jiří Machálek


« zpět