Zdravá škola další tři roky

03.01.2014 • 

Pokračujeme v projektu Zdravá škola další tři roky


Naše škola je od roku 2005 zařazena do sítě Škol podporující zdraví (ŠPZ) jako jediná základní škola v okrese Hodonín. Pokračování členství v síti  ŠPZ na další tříleté období (2013-2016) je podmíněno vypracováním inovovaného projektu. Členové školního týmu zdravé školy proto připravili projekt rozvoje školy do roku 2016 a koncem měsíce října loňského roku byla tato koncepce odeslána k posouzení na Státní zdravotní ústav do Prahy. Velmi nás potěšilo, když jsme začátkem roku 2014 obdrželi Osvědčení o opětovném přijetí do sítě programu Škol podporujících zdraví na další tři roky a naše škola tak splnila předpoklady pro další členství. Ve slovním hodnocení k zaslanému projektu se mimo jiné píše: „Celý projekt rozvoje školy je zpracován na vysoké úrovni a mohl by sloužit jako vzor pro mnohé školy.“ Každá škola, která je zařazena do této sítě, má několik práv a také povinností. K právům patří možnost využívat konzultací a poradenských služeb Státního zdravotního ústavu, uvádět svoji příslušnost ke zdravým školám, používat znak a účastnit se akcí k problematice podpory zdraví. K povinnostem zase patří pravidelně provádět hodnocení vlastní práce, spolupracovat s ostatními školami zapojenými do projektu, předávat zkušenosti ostatním školám v regionu nebo konat školní činnosti v souladu s vlastním projektem podpory zdraví. Projekt rozvoje školy je umístěn na webových stránkách školy o škole/projekty.

Mgr. Zdeňka Dudová


« zpět