Pronikáme do inkluze II - Šablony II

Tento projekt je spolufinancován evropskou unií.

 

Název projektu: Pronikáme do inkluze II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001482

Operační program: OP VVV

Datum realizace: 09/2019 - 08/2020

Rozpočet projektu: 1.627.528,- Kč

 

Naše škola se zapojila do projektu „Pronikáme do inkluze II“, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cíl projektu

 

Cílem projektu je dále prohloubit inkluzívní vzdělávání na naší škole i ve školní družině a školním klubu a podpořit rozvoj školního poradenského pracoviště prostřednictvím služeb školního speciálního pedagoga a školního kariérového poradce.

 

Součástí projektu bude také vzdělávání pedagogických pracovníků školy v matematické gramotnosti a v oblasti ICT, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zapojení odborníka z praxe do výuky, sdílení zkušeností pedagogů z různých školských zařízení (školní družiny a školního klubu), zřízení klubu pro školní družinu a školní klub a projektové dny ve školní družině a školním klubu.

 

Školní koordinátorka projektu

Mgr. Eva Šefčíková