Časopis Tahák

Školní časopis Tahák  

 

Náš školní časopis patří k nejstarším nepřetržitě vycházejícím školním časopisům u nás - ve školním roce 2023/2024 vychází již jeho 31. ročník. První číslo Taháku, školního časopisu ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici, vyšlo v lednu 1993 z podnětu tehdejší ředitelky školy Mgr. Marie Hudečkové. U zrodu školního časopisu stáli jako první editoři Mgr. Karel Hoff Mgr. Petr Tomeček. Od školního roku 1993/1994 se na vydávání Taháku autorsky, editorsky a organizačně podílel výlučně Mgr. Karel Hoff. Právě s jeho jménem bylo neoddělitelně spojeno úspěšné vydávání našeho časopisu, jehož nezaměnitelnou podobu třináct let utvářel. Od školního roku 2005/2006 redakci Taháku řídili učitelé Ivo Gistr a Jiří Machálek. Posledně jmenovaný připravuje vydávání školního časopisu i v současnosti. Příprava školního časopisu se realizuje v rámci činnosti školního zájmového útvaru Tvorba školního časopisu Tahák.

 

Náš školní časopis dnes vychází jako dvouměsíčník v rozsahu 20 stran, v aktuálním nákladu 70 výtisků. Tradiční tištěná podoba časopisu zůstává zachována díky podpoře občanského sdružení OSMA, které poskytuje velkorysý finanční příspěvek na tisk Taháku. Ten již několik let zajišťuje strážnická tiskárna manželů Sukupových, bez jejichž laskavého přístupu by náš školní časopis nemohl vycházet v současné solidní grafické podobě.

 

V průběhu let, kdy časopis Tahák vychází, měnil průběžně svůj obsah, formát, rozsah i grafickou formu. Neměnila se však vůle žáků svůj časopis spoluvytvářet - skládat básně a spisovat texty prozaické, tvořit soutěže a účastnit se jich, dělat ankety a rozhovory, vymýšlet křížovky i zcela nové rubriky, přinášet informace o dění ve škole a dokumentovat ho fotografiemi, vytvářet práce výtvarné atd. A dokud se chuť žáků vydávat svůj školní časopis nezmění, bude pokračovat také vydávání Taháku.

 

Redakce časopisu Tahák
ZŠ M. Kudeříkové Strážnice
Příční 1365
Strážnice
696 62

 

Mgr. Jiří Machálek
jiri.machalek(zavináč)zsmkstr(tečka)cz

 

Děkujeme za jakékoliv příspěvky, náměty, inspiraci i připomínky!