19. 10. 2018 Vyhlášení voleb zástupců nezletilých žáků do školské rady

 

Ředitel Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici oznamuje, že na základě ustanovení § 167 a násl. školského zákona vyhlašuje volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. Volby se uskuteční dne 20. listopadu 2018 od 15:00 do 17:00 v prostorách u vstupu do školní jídelny v přízemí budovy II. stupně. Volit mohou pouze zákonní zástupci nezletilých žáků školy. Členem školské rady se může stát každý občan zařazený na kandidátku, který je plně způsobilý k právním úkonům. Návrhy na kandidáty přijímá písemně ředitel školy nebo kancelář školy do úterý 13. listopadu 2018. Ve volbách mohou být do nové šestičlenné školské rady zvoleni dva zástupci nezletilých žáků.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
© 2013-2018 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena