Konzultační třídní schůzky proběhnou ve škole 11. a 12. 11. 2019

Individuální konzultační třídní schůzky na I. stupni týkající se hodnocení žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020 proběhnou se zákonnými zástupci žáků ve třídách I. stupně v pondělí nebo v úterý 11. 11. a 12. 11. v časech individuálně sjednaných s třídními učitelkami těchto tříd.

Konzultační třídní schůzky na II. stupni se všemi učiteli proběhnou ve školní jídelně pouze v úterý 12. 11. 2019 od 15:30 do 17:00 hodin.

 

 
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
© 2013-2019 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena