Informační třídní schůzky ve třídách se tradičně uskuteční na konci září

V úterý 24. září od 16 hodin proběhnou ve všech třídách informační třídní schůzky, na nichž budou zástupci žáků seznámeni s plány školy, jednotlivých tříd a některými dalšími změnami platnými od začátku nového školního roku.

Upozornění na omezení z důvodu probíhajících stavebních prací

Upozorňuji všechny žáky, rodiče, zaměstnance a návštěvníky školy, že v současné době ve škole probíhají intenzivní stavební práce spojené s rekonstrukcí plynové kotelny II. stupně. Z tohoto důvodu dbejte zvýšené opatrnosti zejména v hlavní budově II. stupně a ve spojovací chodbě mezi touto budovou a budovou mimoškolní výuky (škatulky).
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
© 2013-2019 ZŠ Marie Kudeříkové STRÁŽNICE
Všechna práva vyhrazena