Informace pro rodiče žáků školy - "ztráty a nálezy"

POSTUP PŘI NÁLEZU PŘEDMĚTU A JEHO EVIDENCE

 

  1. Jakékoliv ztracené předměty nalezené v areálu základní školy (s výjimkou odpadů a potravin), se  odevzdávají v kanceláři (administrativě) školy, kde se současně uvedou všechny okolnosti nálezu.
  2. Administrativní pracovník nález zaeviduje (uvede datum, jméno nálezce, místo a předmět nálezu).
  3. Seznam ztracených věcí visí na nástěnce určené pro rodiče žáků školy, naproti kanceláře školy a je průběžně aktualizován.

 

POSTUP PŘI VRACENÍ PŘEDMĚTŮ

  1. V případě, že došlo ke ztrátě předmětu, je jakýkoliv zaměstnanec školy, žák nebo jeho zákonný zástupce, oprávněn požadovat na pracovnících administrativy informaci, zda se nenachází mezi nalezenými předměty.
  2. V případě, že pracovník administrativy ověří, že předmět skutečně patřil do jeho osobního vlastnictví, bude mu pracovníkem vydán. Ověření a posouzení, zda skutečně předmět patří žadateli o jeho vydání, je na pracovníku administrativy.
  3. Tentýž pracovník, který předmět vydal, zapíše do evidence ztrát a nálezů, že byl předmět vydán uvedením patřičných náležitostí (jméno, komu byl předmět vydán a datum předání).
  4. Pokud se do jednoho roku od nalezení předmětu k němu nikdo nepřihlásí, bude školou zabaven a prodán nebo zlikvidován.

 

 

 Nalezeno ve školním roce 2021/2022

 

• 8. 9. 2021 - náušnice

• 21. 9. 2021 - svazek klíčů

• 22. 9. 2021 - řetízek

• 20. 10. 2021 - pouzdro na brýle

• 20. 10. 2021 - svazek klíčů (2x)

• 6. 12. 2021 - klíč

• 22. 12. 2021 - řetízek

• 22. 12. 2021 - náušnice

• 25. 1. 2022 - svazek klíčů

• 31. 1. 2022 - náramek

• 10. 2. 2022 - brýle sluneční (2x)

• 10. 2. 2022 - brýle

• 15. 2. 2022 - náramek

• 24. 2. 2022 - klíč

• 15. 3. 2022 - přívěsek

• 5. 5. 2022 - náušnice

• 11. 5. 2022 - náušnice

• 2. 6. 2022 - klíč

 

 

Nalezeno ve školním roce 2022/2023

 

• 8. 9. 2022 - přívěsek

• 12. 9. 2022 - bermudy

• 15. 9. 2022 - Prstýnek

• 19. 9. 2022 - Klíče

• 19. 9. 2022 - Ponožky

• 26. 9. 2022 - Bunda

• 27. 9. 2022 - Čepice

• 30. 9. 2022 - Pytlík s cvičebním úborem

• 6. 10. 2022 - Náušnice

• 7. 10. 2022 - Tričko

• 21. 10. 2022 - Sponka do vlasů

• 31. 10. 2022 - Čelenka do vlasů

• 8. 10. 2022 - Klíč

• 21. 11. 2022 - Mikina