Přestup žáků pro školní rok 2024/2025

(vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění)

 

Žádost o přestup

Přestupní list

 

Přestup žáka z jiné základní školy je možný u dítěte plnícího povinnou školní docházku na základě kompletní a ověřené žádosti zákonného zástupce, pokud kapacita školy umožňuje toto zařazení do požadovaného ročníku nebo třídy.

 

Doklady k přestupu žáka:

· Rodný list dítěte

· Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU

· Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)

· Vyplněné dokumenty: žádost o přestup a přestupní list.

 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. O rozhodnutí budou zákonní zástupci informováni v co nejkratším termínu, nejpozději do 14 dnů od přijetí kompletní žádosti.

 

Přestup žáků na II. stupeň školy

V případě přestupu žáků z neúplných spádových základních škol v okolí do 6. třídy doporučujeme podat žádost o přestup nejlépe do 30. 4. 2024.

 

Pro školním rok 2024/2025 je stanovena maximální kapacita pro šestý ročník na 60 žáků. Škola předběžně plánuje otevřít dvě šesté třídy.

 

Přípravná a informační schůzka pro všechny budoucí šesťáky a jejich rodiče proběhne ve škole 11. 6. 2024 od 16 hodin.

 

Přestupující žáci budou ve školním roce 2024/2025 ve škole vzděláváni podle 5. verze školního vzdělávacího programu „Škola pro zdravý život“ účinné od 1. 9. 2022, která je dostupná na webových stránkách školy v sekci o škole/dokumenty.

 

Děkujeme za zájem o naši školu. Snažíme se o to, aby přestup žáka v případě, že je to možné, byl pro děti i jejich rodiče co nejjednodušší.