Naše projekty ve školním roce 2022/2023

Projekty s finančním příspěvkem

Poskytovaní bezplatné stravy dětem postiženým chudobou na školách v Jihomoravském kraji VII do 30. 6. 2023 (Jihomoravský kraj, OP PMP)

Pronikáme do inkluze III do 30. 6. 2023 (OP VVV)

Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a další vzdělávání v Jihomoravském kraji (IKAP II JMK) do 31. 8. 2023 (Jihomoravský kraj, MŠMT, OP VVV)

 

Projekty spolupráce

Recyklohraní (Ukliďme si svět)

Tvořivá škola (síť škol s činnostní výukou)

Zdravá škola (síť škol podporujících zdraví)

Česko sportuje (s českým olympijským výborem)

Asociace školních sportovních klubů (MŠMT)

 

Menší projekty

Adopce na dálku (podpora dívky z Indie)

Mléko do škol (pro celou školu)

Ovoce a zelenina do škol (pro celou školu)

 

Vlastní projekty a projektové dny

Nejstarší a nejmladší (spolupráce nejstarších a nejmladších ročníků)

Školní parlament (zástupci pátých až devátých tříd)

Evropský den jazyků (září-říjen)

Den školy (listopad-prosinec)

Den matematiky a informatiky (březen)

Den čtenářství (březen)

Den Země (duben)

Den zdraví (duben)

Poslední zvonění (červen)

Sportovní dny (červen)

 

Vícedenní programové pobyty

Adaptační pobyt (září, 6. třídy)

Lyžařský výcvikový kurz (leden - únor, 7. třídy)

Orientační dny (březen-duben, 8. třídy)

Závěrečný pobyt (květen, 9. třídy)