Naše projekty ve školním roce 2019/2020

Projekty s finančním příspěvkem

Projektové dny O2 Chytrá škola do 30. 6. 2020 (Nadace O2 Chytrá škola)

Poskytovaní bezplatné stravy dětem postiženým chudobou na školách v Jihomoravském kraji V do 30. 6. 2020 (Jihomoravský kraj, OP PMP)

Pronikáme do inkluze II do 31. 8. 2021 (OP VVV)

Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a další vzdělávání v Jihomoravském kraji (KAPODAV) do 31. 8. 2019 (Jihomoravský kraj, MŠMT, OP VVV)

 

Projekty spolupráce

Recyklohraní (Ukliďme si svět) pod záštitou MŠMT

Tvořivá škola (síť škol s činnostní výukou)

Zdravá škola (síť škol podporujících zdraví)

Česko sportuje (s českým olympijským výborem)

Asociace školních sportovních klubů (MŠMT)

Rodiče vítáni (Eduin)

 

Menší projekty:

Adopce na dálku (podpora dívky z Indie)

Mléko do škol (pro celou školu)

Ovoce a zelenina do škol (pro celou školu) 

Zdravé zuby (pro I. stupeň)

 

Vlastní projekty a projektové dny:

Nejstarší a nejmladší (spolupráce páté a první třídy)
Školní parlament (zástupci čtvrtých až devátých tříd)

Evropský den jazyků (září-říjen)
Den školy (prosinec)
Den matematiky (březen)
Den naruby (březen)

Den čtenářství (březen)
Den Země (duben)
Dny zdraví (duben)
Poslední zvonění (červen)

Sportovní dny (červen)

 

Vícedenní programové pobyty:

Adaptační pobyt (září, 6. třídy)
Lyžařský výcvikový kurz (leden - únor, 7. třídy)
Orientační dny (březen-duben, 8. třídy)

Závěrečný pobyt (květen, 9. třídy)