Školní klub

Pokyny k přihlašování žáků do Školního klubu

Vstup a registrace účastníků školního klubu se děje na základě řádně vyplněných písemných přihlášek podepsaných zákonným zástupcem (web školy – nebo k dostání ve školním klubu). V případě přihlášení do pravidelné (pravidelné denní) docházky je docházka povinná – nutno vyplnit tabulku na přihlášce: “Záznamy o uvolnění dítěte ze školního klubu.“ Toto se považuje jako písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte ze školního klubu.

 

V případě nepravidelné a příležitostné docházce, kterou si dítě (popř. rodič) určují sami – tuto tabulku proškrtněte

 

Při uvolňování žáka z pravidelné (denní) docházky do školního klubu (písemná omluvenka) musí obsahovat: datum, jméno žáka, hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce a vyjádření, že zákonný zástupce přebírá po odchodu ze ŠK za žáka odpovědnost.

 

Přihláška do školního klubu platí nejdéle do konce školního roku, v němž byl žák do školního klubu přijat.

 

Ve školním roce 2023/2024 se za pravidelnou i nepravidelnou a příležitostnou docházku do školního klubu nevybírá žádný poplatek.

 

Odhlášení žáka ze ŠK před termínem stanovené doby (konec června) je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka (formulář na webu školy).

 

Pokud žák porušuje soustavně vnitřní řád školního klubu a narušuje činnost školního klubu, může být rozhodnutím ředitele z klubu vyloučen.

 

Vnitřní řád školního klubu a ŠVP školního klubu jsou k nahlédnutí na webu školy – o škole - dokumenty.

 

 

 

Telefon do ŠK: 702 781 549

Vojtěch Studénka - vedoucí školního klubu

 

 

Provozní doba klubu ve školním roce 2023/2024 je od 7:00 do 7:30 a od 12:45 do 15:15 hodin.