školská rada

Co to je školská rada?

Je to orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Její kompetence jsou stanoveny v paragrafech školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.).

 

Co je v její kompetenci?

Školská rada se má zabývat spíše oblastí vzdělávání, vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednává inspekční zprávu ČSI, ale zasahuje také do oblasti ekonomické: projednává návrh rozpočtu na další rok a vyjadřuje se k rozboru hospodaření.

 

Kolik má rada členů a kdo ji tvoří?

Naše školská rada je šestičlenná: rodiče zastupují dva zástupci, další dva pedagogy a dva město - zřizovatele školy. Zákonní zástupci (rodiče) nezletilých žáků za své zástupce v roce 2021 vybrali paní Mgr. Miroslavu Baldock. Jako zástupkyně pedagogických pracovníků byly v roce 2021 zvoleny  Mgr. Klára Kamenská a Mgr. Monika Stoláriková. Poslední dva členové: pan Mgr. Renata Smutná a paní Ing. Ida Tomšejová byly jmenovány v roce 2021 Radou města Strážnice - jako zástupci zřizovatele