konzultaČNÍ Hodiny

Konzultační hodiny

 

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga Mgr. Evy Šefčíkové probíhají v kabinetu školního poradenského pracoviště každé úterý od 14:00 do 16:00 hodin (budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 27).

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Mileny Bačíkové probíhají v kabinetu školního poradenského pracoviště každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin (budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 27).

 

Konzultační hodiny školního metodika prevence Mgr. Dagmar Mlýnkové probíhají v kabinetu matematiky kdykoliv po vyučování po předchozí domluvě, přednostně každé úterý od 14.00 hodin (budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 22).

 

Konzultační hodiny školní psychologa Mgr. Michaela Hlaváčková (michaela.hlavackova@zsmkstr.cz)

Konzultace: úterý 14:00 – 16:00 v kabinetu školního psychologa

(budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 24) - v případě potřeby dle domluvy

 

Konzultační hodiny všech učitelů mohou probíhat pop předchozí domluvě mezi rodičem (žákem) a učitelem kdykoliv před nebo po vyučování v dohodnutý čas, který nezasahuje do výuky ve třídě.


Učitelé mají rezervováno na konzultace každé úterý od 14 do 16 hodin. V případě, že rodiče nebo žáci mají zájem s konkrétním vyučujícím v tento čas s vyučujícím řešit záležitosti týkající se poskytování základního vzdělávání, informují učitele o svém záměru alespoň jeden den předem.