Logo ZŠ Marie Kudeříkové, Strážnice

konzultace učitelŮ

Konzultační hodiny

ve školním roce 2020/2021 

 

 

Konzultační hodiny

školního speciálního pedagoga Mgr. Evy Šefčíkové

probíhají v kabinetu školního poradenského pracoviště

každé úterý od 14:00 do 15:45 hodin

(budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 27)

 

 

Konzultační hodiny

výchovné poradkyně Mgr. Mileny Bačíkové

probíhají v kabinetu školního poradenského pracoviště

každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin

(budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 27)

 

 

Konzultační hodiny

školního metodika prevence Mgr. Dagmar Mlýnkové

probíhají v kabinetu matematiky

kdykoliv po vyučování po předchozí domluvě,

přednostně každé úterý od 14.00 hodin

(budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 22)

 

 

Konzultační hodiny všech učitelů

mohou probíhat pop předchozí domluvě mezi rodičem (žákem) a učitelem kdykoliv před nebo po vyučování v dohodnutý čas, který nezasahuje do výuky ve třídě.

Učitelé mají rezervováno na konzultace každé úterý od 14 do 16 hodin. V případě, že rodiče nebo žáci mají zájem s konkrétním vyučujícím v tento čas s vyučujícím řešit záležitosti týkající se poskytování základního vzdělávání, informují učitele o svém záměru alespoň jeden den předem.