konzultace učitelŮ

Konzultační hodiny ve školním roce 2020/2021

 

Konzultační hodiny školního speciálního pedagoga Mgr. Evy Šefčíkové probíhají v kabinetu školního poradenského pracoviště každé úterý od 14:00 do 15:45 hodin (budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 27).

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Mileny Bačíkové probíhají v kabinetu školního poradenského pracoviště každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin (budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 27).

 

Konzultační hodiny školního metodika prevence Mgr. Dagmar Mlýnkové probíhají v kabinetu matematiky kdykoliv po vyučování po předchozí domluvě, přednostně každé úterý od 14.00 hodin (budova II. stupně, 2. patro, dveře č. 22).

 

Konzultační hodiny všech učitelů mohou probíhat pop předchozí domluvě mezi rodičem (žákem) a učitelem kdykoliv před nebo po vyučování v dohodnutý čas, který nezasahuje do výuky ve třídě.


Učitelé mají rezervováno na konzultace každé úterý od 14 do 16 hodin. V případě, že rodiče nebo žáci mají zájem s konkrétním vyučujícím v tento čas s vyučujícím řešit záležitosti týkající se poskytování základního vzdělávání, informují učitele o svém záměru alespoň jeden den předem.