PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SŠ

Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice, příspěvková organizace, Příční 1365

 

Výchovný poradce: Mgr. Milena Bačíková

Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00

Školní rok: 2023/2024

 

Další postup uchazečů

Leták

Leták v UA

 

Aktuality k přijímačkám k 29. 1. 2024

Leták

Přihláška 

Zkušební schéma JPZ

 

 

Aktuální informace od 1. 1. 2024

 

Webové stránky k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2024 z MŠMT 


7.11.2023 Aktuální informace k podávání přihlášek na střední školy z MŠMT

Ministr školství zaslal všem školám a informacím dopis a informace k elektronizaci podávání přihlášek na střední školy.

 

Dopis ministra k digitalizaci podávání přihlášek PŘ na SŠ.

Informace k  elektronizaci přijímacího řízení na SŠ.Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2023/2024


V současné době dochází ke schvalování novely školského zákona, kde je mnoho změn v přijímacím řízení. Níže uvedené informace jsou jisté a po úplném schválení novely informace doplním.

Pro aktuální informace sledujte: Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

Žáci dostali Atlas školství, ve kterém najdete informace o SŠ v Jihomoravském kraji, informace o ostatních krajích najdete na: www.atlasskolstvi.cz

Pokud si žáci zvolí obor, kde se dělají talentové zkoušky, podávají přihlášku na danou střední školu saminejpozději do 30.11.2023. Přihlášku na tyto obory žáci obdrží ve škole. Každý žák si může podat max. 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou. Zároveň dostanou papírovou formu zápisového lístku.


Nový web o digitalizaci přijímacího řízení

Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.

Nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Jak si zvolit správné povolání

 • na ZŠ studuj s co nejlepším prospěchem
 • o volbě povolání diskutuj s rodiči, s učiteli nebo s výchovnou poradkyní
 • v 8. a 9. ročníku jste navštívili ÚP v Hodoníně, Veletrh vzdělávání v Hodoníně a proběhlo setkání se zástupci SŠ
 • sleduj informační letáky, které máš na nástěnce na chodbě  vedle výchovného poradenství
 • využij možnosti Dnů otevřených dveří na středních školách a učilištích
 • sleduj webové stránky škol o které máš zájem
 • pokud budeš potřebovat pomoc, zastav se u výchovné poradkyně

 

S volbou povolání mohou pomoci tyto internetové stránky:

http://www.portal.mpsv.cz

www.jmskoly.cz – informace k přijímacímu řízení ve šk. roce 2023/2024

 www.infoabsolvent.cz

 www.atlasskolstvi.cz  - celorepublikové atlasy školství

 www.scio.cz

 www.msmt.cz

 www.uradprace.cz