školní parlament

Školní žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Organizační struktura školního parlamentu umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k různým aspektům provozu.


Zástupci žáků ve školním parlamentu se pravidelně setkávají, přednášejí návrhy žáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, vzájemnému soužití ve škole. Společně je projednávají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy a učitelům, kteří na ně reagují, probíhá vzájemný dialog pro nalezení optimálního řešení.
Prostřednictvím žákovského parlamentu žáci navrhují projekty, školní parlament projekt organizuje nebo podpoří žáky školy, kteří mají projekt realizovat.


Žákovský parlament je prostředníkem pro přenos informací mezi všemi třídami a pro spolupráci všech ročníků.
Žákovský parlament pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky a učiteli. Podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování.