Novinky ve škole

01.09.2014 • 

V době prázdnin se pracovalo na zkvalitnění podmínek pro vzdělávání

 

I v době hlavních prázdnin probíhaly v naší škole intenzivní práce směřující k novému školnímu roku, který byl zahájen v pondělí 1. září 2014. Vedle odstraňování následků lednové havárie vody a rekonstrukce sociálních zařízení v nejvyšším podlaží nové budovy 2. stupně (prováděných v režii zřizovatele školy – města Strážnice) byla na školním dvoře dokončena žákovská kolárna, a to díky finančním prostředkům poskytnutým Jihomoravským krajem v rámci projektu Škola podporující zdraví 2014 a začala sloužit žákům od začátku školního roku 2014/2015. 


« zpět