Aktuality na duben 2015

01.04.2015 • 

29. 4. 2015 VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ A DEN ELEGANCE

Tradiční výchovný koncert Základní umělecké školy Strážnice pro žáky školy se tentokrát uskuteční ve středu od 8.30 na Kulturním domě Strážničan. Současně bude probíhat také Den elegance.

 

21. 4. 2015 TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ

 

Třídní schůzky a konzultace věnované prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí školního roku proběhnou pro rodiče v úterý 21. dubna 2015. Schůzky budou probíhat formou konzultací mezi rodiči a jednotlivými učiteli, kde se rodiče dozví také některé společné informace.  Rozmístění jednotlivých učitelů bude vyvěšeno na informačních letácích v jednotlivých budovách školy. Každý z rodičů se může předem s učitelem dohodnout konkrétní čas schůzky prostřednictvím e-mailové adresy na učitele ve tvaru jméno.příjmení@zsmkstr.cz  Ke konzultacím s jednotlivými vyučujícími učiteli je vyhrazen čas od 14.00 do 16.30 hod.

 

23. 4. 2015 DEN ZEMĚ

 

Projektová výuka zaměřená na uvědomění si významu životního prostředí pro život člověka proběhne v době vyučování pro všechny třídy tentokrát ve čtvrtek 23. dubna.

 

17. 4. 2015 ZÁPIS HODNOCENÍ A ZNÁMEK ZA 3. ČTVRTLETÍ

 

Před třídními schůzkami budou žákům do žákovských knížek zapsány všechny známky a hodnocení prospěchu v jednotlivých předmětech za 3. čtvrtletí školního roku 2014/15.

 

7. 4. 2015 DEN ZDRAVÍ

 

V úterý 7. dubna u příležitosti Světového dne zdraví proběhne i v naší škole Den zdraví. V letošním roce bude jednak zaměřen na zdravé jídlo a pití a správné zásady stolování ve spolupráci se Střední školou hotelovou, služeb a veřejnosprávní akademií, s. r. o. ve Strážnici. A také se škola v rámci tohoto dne přidá k projektu podpory výuky resuscitace „Nebojte se pomoci“, v němž si žáci v průběhu dne vyzkouší nácvik kardiopulmonální resuscitace prostřednictvím výukových resuscitačních figurín.

 

2. – 3. 4. 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

Poslední školní den před Velikonočními prázdninami bude středa 1. dubna. Zpátky do školních lavic se žáci vrátí v úterý 7. dubna 2015.


« zpět