Logo ZŠ Marie Kudeříkové, Strážnice

bible a my

Naše škola vyhlásila ve školním roce 2019/2020 již 27. ročník celostátní společenskovědní soutěže Bible a my.

 

Posledního 26. ročníku se zúčastnilo téměř 6 a půl tisíce žáků a studentů z více než dvou stovekzákladních či středních škol z celé České republiky.

 

 Soutěž byla v tomto roce opět zařazena do Přehledu soutěží a olympiád zveřejněných MŠMT v kategorii C pod číslem 15.

 

Veškeré informace o soutěži Bible a my najdete na speciálních webových stránkách: 
www.bibleamy.cz