školní družina

Školní družina se nachází v budově mimoškolní činnosti zvané "škatulka" ve 2. patře.

Provoz: denně od 6:15 - 7:45 a od konce vyučování do 16:45.

 

Telefon do družiny: 731 904 344


Počet oddělení: 4

  • 1. oddělení - 29 dětí, vedoucí vychovatelka Hana Hatalová
  • 2. oddělení - 28 dětí, vychovatelka Eva Podkalská
  • 3. oddělení - 23 dětí, vychovatelka Michaela Antošová
  • 4. oddělení – 16 dětí, vychovatelka Hana Nováková 

 

Příspěvek na školní družinu činí v tomto školním roce 120,- Kč měsíčně.

Konzultační hodiny vychovatelek pro rodiče - denně do 15:00.

V letošním školním roce  bude při školní družině zájmový útvar:

 

ZÚ Hravé čtení pro druhé a třetí třídy – Mgr. Jarmila Černá

 

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

Děti si zde hrají, tancují, zpívají, tvoří výtvarné práce z různých materiálů, prohlubují si znalosti z vyučování. Značně se podílí na výrobě dárečků k různým příležitostem a na výzdobě družiny.

Každý měsíc se zabýváme určitým tématem, ke kterému směřují všechny naše aktivity.