školní družina

Školní družina se nachází v budově mimoškolní činnosti zvané "škatulka" ve 2. patře.

Provoz: denně od 6:15 - 7:45 a od konce vyučování do 16:50.

 

Telefon do družiny: 731 904 344


Počet oddělení: 4

  1. oddělení - 27 dětí, vedoucí vychovatelka Hana Hatalová
  2. oddělení - 27 dětí, vychovatelka Eva Podkalská
  3. oddělení - 30 dětí, vychovatelka Eva Varsami
  4. oddělení - 24 dětí, vychovatelka Hana Nováková
 
Příspěvek na školní družinu činí v tomto školním roce 150 Kč měsíčně.

 

Konzultační hodiny vychovatelek pro rodiče - denně do 15:00.

 

 

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

Děti si zde hrají, tancují, zpívají, tvoří výtvarné práce z různých materiálů, prohlubují si znalosti z vyučování. Značně se podílí na výrobě dárečků k různým příležitostem a na výzdobě družiny.

Každý měsíc se zabýváme určitým tématem, ke kterému směřují všechny naše aktivity.