Informace o preventivních opatřeních před šířením nemoci COVID-19

09.03.2020 • 

9. 3. 2020 Informace o preventivních opatřeních před šířením nemoci COVID-19

 

Z důvodu současné epidemiologické situace žádáme všechny cizí návštěvníky, aby do školy nevstupovali, pokud jeví známky akutního infekčního onemocnění, a dodržovali základní hygienická pravidla.

 

Upozorňujeme zákonné zástupce, aby do školy neposílali žáky s akutním infekčním onemocněním. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je škola povinna k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

 

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některý žák navrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak tuto osobu oddělí od ostatních a spojí se s krajskou hygienickou stanicí.

 

Ředitelství školy


« zpět