Náhradní termín zápisu

26.04.2019 • 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Na základě § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuje ředitel ZŠ M. Kudeříkové, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro příští školní rok se bude konat v pátek 12. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 se svým zákonným zástupcem, který přinese rodný list dítěte, své osobní doklady, vyplněný zápisní list a v případě zájmu také sportovní přezůvky k pohybové aktivitě v gymnastickém sálku. V případě schváleného odkladu povinné školní docházky se k zápisu dostaví také děti s odkladem nástupu o jeden rok. Náhradní termín zápisu, např. z důvodu nemoci je stanoven na pátek 26. dubna 2019 v čase od 14:00 do 15:00 hodin.


« zpět