Přehled akcí květen - červen

12.05.2014 • 

10. 6. 2014 INFORMAČNÍ SETKÁNÍ S BUDOUCÍMI ŠESŤÁKY A JEJICH RODIČI

Informační schůzka pro budoucí šesťáky a jejich rodiče před zahájením školního roku 2014/15 se uskuteční v úterý 10. června 2014 ve velké klubovně nad tělocvičnou. Setkání bude zahájeno od 15.30 hod prezencí v tělocvičně, pro vstup do školy bude otevřena branka mezi školou a farou z ulice Preláta Horného.

 

4. až 6. 6. 2014 ORIENTAČNÍ DNY

V rámci výuky předmětu Osobnostní a sociální výchova se uskuteční pro žáky osmých tříd třídenní kurz Orientační dny v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku u Zlína, nazvaný „Orientační dny“. Pedagogický doprovod zajistí třídní učitelé 8.A a 8.B. Odjezd na akci je plánován na středu 4. 6. ráno od školy a příjezd okolo 14 hodin v pátek 6. června. Zálohu na pobyt a dopravu vybírají třídní učitelé.

 

3. 6. 2014 INFORMAČNÍ SETKÁNÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČI

Informační schůzka pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče před zahájením školního roku 2014/15 se uskuteční v úterý 3. června 2014 ve velké klubovně nad tělocvičnou. Setkání bude zahájeno v 15.30 hod, pro vstup do školy bude otevřena branka mezi školou a farou z ulice Preláta Horného.

 

 

2. 6. 2014 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZE STRÁŽNICKÝCH POVĚSTÍ

V pondělí  2. června od 15.30 hodin zahrají žáci školy pro rodiče a veřejnost v aule školy (v prvním patře budovy I. stupně – vstup z Piaristického náměstí) divadelní představení „Duchové“ na motivy pověstí a báchorek ze Strážnice a okolí.

 

 

27. 5. 2014 KONZULTAČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V úterý  27. května od 14 do 16 hod. proběhnou ve škole osobní konzultační třídní schůzky mezi zájemci z řad rodičů a jednotlivými učiteli, na kterých se rodiče mohou seznámit s aktuálním hodnocením svých dětí v jednotlivých předmětech měsíc před uzavřením klasifikace za druhé pololetí školního roku 2013/14. Rozmístění vyučujících bude vyvěšeno na informačních letácích ve všech budovách školy.

 

13. a 20. 5. 2014 PŘEDŠKOLNÍ SETKÁVÁNÍ

 

Po dva úterky 13. a 20. 5. bude od 15.30 v prostorách tříd 1. A a 1. B pokračovat pro budoucí prvňáčky „Předškolní setkávání“. Čtyřdenní kurz vedoucí ke zkvalitnění přípravy dětí na školní prostředí, které povedou budoucí třídní učitelky Mgr. Hana Hlaváčková a Mgr. Lucie Martinková. Rodičům doporučujeme vzít dětem přezůvky.

 

 

9. 5. 2013 ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Na pátek 9. května je pro žáky z provozních důvodů vyhlášen volný den (ředitelské volno). V tento den budou uzavřeny také školní klub a školní družina a ve školní jídelně se nevaří.

 

2. 5. 2014 DEN ZDRAVÍ

 

V rámci projektu se budou v tento den ve škole pro žáky konat různé aktivity směřující k uvědomování si významu zdraví pro život člověka, a to nejen zdraví fyzického, ale i zdraví duševního v rámci programu zdravá škola (škola podporující zdraví). 


« zpět