Projekt Žijeme angličtinou

24.09.2015 • 

Výzva č. 56 - Projekt: "ŽIJEME S ANGLIČTINOU"

 

 

Naše škola se v letošním roce 2015/2016 účastní projektu "Žijeme s angličtinou" v rámci výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů a zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

 

Projekt se skládá ze dvou částí:

První část proběhla v měsíci srpnu 2015, kdy se 3 vyučující anglického jazyka účastnily jazykového pobytu na Maltě. Výuka byla zaměřena jak na všeobecnou angličtinu, tak i na metodologii pro vyučující cizích jazyků.

 

Druhá část proběhne koncem měsíce září 2015, kdy se 40 žáků 7. - 9. ročníků zúčastní jazykového pobytu ve Velké Británii. Součástí jejich pobytu bude jazyková výuka v rozsahu 10 vyučovacích hodin a seznámení se s významnými reáliemi místa pobytu a města Londýna.

 

Žáci byli navrženi na základě dosavadního chování a prospěchu. Na výběru se podílely vyučující anglického jazyka ve spolupráci s třídními učiteli a ředitelem školy.


« zpět