Rekonstrukce skončila

05.09.2016 • 

Rekonstrukce sociálního zařízení na II. stupni skončila

Od začátku prázdnin až téměř do zahájení školního roku probíhaly v největší budově školy stavební práce směřující k celkové rekonstrukci sociálních zařízení pro učitele a žáky v 1. a 2. patře budovy II. stupně. V rámci rozpočtového opatření č.3/2016 město Strážnice vyčlenilo na tuto investiční akci částku 1 200 tis. Kč, díky které jsou všechny toalety na II. stupni pro žáky a učitele krásně opraveny a zrekonstruovány.  Rád bych proto za všechny zaměstnance i žáky poděkoval Radě a Zastupitelstvu města Strážnice za uvolnění dostatečných finančních prostředků na provedení této dlouho očekávané akce.

Petr Tomeček, ředitel školy


« zpět