Sběr papíru 2015

19.10.2015 • 

Podpořte školu a sbírejte doma nepotřebný papír – časopisy, noviny, letáky, sešity, lepenku atd. Větší množství takto nasbíraného papíru svažte do balíku a označte jménem, třídou a uveďte také jeho hmotnost. Takto připravené balíky přineste ve vyhlášeném termínu do školy (2. a 3. 11. 2015).

Sběrem papíru prospějete nejen naší škole, ale také šetříte životní prostředí. Za nasbíraný a přinesený papír můžete získat pro svou třídu body do soutěže „Top třída“. Třída, která nasbírá nejvíce papíru, také získá hodnotné ceny. Ale odměněni budou i nejlepší sbírající jedinci.

 

Sběr bude probíhat za pomoci žáků školy do připraveného kontajneru:

pondělí od 7:30 do 11:30

úterý od 14:00 do 16:00

 

 

Papír nelze recyklovat donekonečna, opětovně jej lze využít 5x až 7x. Výhodou recyklace papíru je její šetrnost k životnímu prostředí. Navíc se díky ní spotřebovává méně energie i vody než při samotné výrobě, kdy je zapotřebí surové dřevo. Pro názornost uvádíme: použitím 1 t sběrového papíru se ušetří 17 stromů v lese.

Všichni si uvědomujeme, že recyklace papíru má smysl! Šetří nejen životní prostředí, ale zároveň i znamená úsporu nákladů na jeho likvidaci. Z použitého papíru, třeba z kartonů nebo z knih se za pomoci moderních technologií a postupů vyrábí nové plnohodnotné výrobky – např. papírové obaly, tepelná izolace, noviny. Možná si ani neuvědomujeme, jak velká část papíru, který kupujeme, je opětovně recyklovaná.


« zpět