Sběr papíru bude ve středu 11. dubna 2018

11.04.2018 • 

Dobrý den, sběr papíru ve 2. pololetí proběhne na školním dvoře ve středu 11. dubna 2018. Kontejner bude přistaven celý den na školním dvoře. Vážit papír budeme ráno od 7.30 do 9.30 a odpoledne od 13.30 do 15.30. Pro urychlení odbavování si pokud možno přineste papír označený jménem žáka a třídou, a případně i váhou papíru, který nesete. V případě dovozu většího množství papíru, jej můžete složit přímo na sběrném dvoře v Hodoníně. Děkuji předem za spolupráci a pomoc, která pomáhá prostřednictvím rodičovského spolku OSMA zlepšovat vybavení a tím i kvalitu školy. V březnu byly i díky této spolupráci vybaveny tři třídy školy novými tabulemi a dataprojektory.


« zpět