Školní poradenské pracoviště

08.10.2014 • 

Školní poradenské pracoviště nabízí svou službu zdarma žákům i rodičům

 

Nepřetržitě od roku 2005 nabízí naše škola nadstandardní službu školního speciálního pedagoga pro žáky, rodiče i učitele v rámci rozvojového programu ministerstva školství, který se zaměřuje zejména na rizika výchovně-vzdělávacího procesu. Poradenské pracoviště věnuje pozornost jak dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, tak dětem nadaným. V rámci projektu vykonává specializované činnosti proškolený školní speciální pedagog (Mgr. Martina Svobodová), který poskytuje konzultační hodiny pro rodiče každé úterý od 13.30 do 15.15 hodin (po domluvě i mimo tuto dobu).

                                                                                               

Mgr. et Mgr. Martina Svobodová


« zpět