Soutěž o TOP třídu 2015/2016

12.10.2015 • 

SOUTĚŽ O TOP TŘÍDU 2015/2016

 

Body do soutěže sbírá každá třída během celého roku. Body na třídní konto lze získat za:

 

1) úpravu třídy – hodnotí se čistota a úprava třídy, tabule, úprava lavic a pod lavicemi, nástěnky, pořádek okolo košů, třídění odpadu, zeleň ve třídě, celkový dojem (hodnotí paní uklizečka + namátkové kontroly učiteli nebo zástupci ostatních tříd)

2) soutěže vyhlášené pro třídní kolektivy (např. Evropský den jazyků, vánoční výzdoba apod.)

3) úspěchy jednotlivců v soutěžích a olympiádách

4) sběr hliníku – na třídní konto se započítávají body jednotlivců ze soutěže „Sběr hliníku“

5) pochvaly žáků

6) sběr vršků pro handicapované děti

7) sběr vybitých baterií (v každé třídě jsou krabičky na vybité baterie)

8) sběr papíru – letáky, noviny, katalogy, časopisy

 

Všechny body shromažďují paní učitelky Berčíková, Vavříková, Pelcmanová


« zpět