Volby zástupců nezletilých žáků do školské rady

30.11.2021 • 

30. 11. 2021 Volby zástupců nezletilých žáků do školské rady

 

Ředitel Základní školy M. Kudeříkové ve Strážnici oznamuje, že na základě ustanovení § 167 a násl. školského zákona se uskuteční volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady dne 30. listopadu 2021 od 14:30 do 16:00 v prostorách u vstupu do školní jídelny v přízemí budovy II. stupně. Volit mohou pouze zákonní zástupci nezletilých žáků z navržených kandidátů školy. Členem školské rady se může stát každý občan zařazený na kandidátku, který je plně způsobilý k právním úkonům. Ve volbách mohou být do nové šestičlenné školské rady na období 2021 - 2024 zvoleni dva zástupci nezletilých žáků. Při volbě bude nutné dodržet všechna protiepidemická opatření.


« zpět