Výběrové řízení na místo učitele 1. stupně

03.05.2020 • 

Ředitel Základní školy M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na místo učitel/ka 1. stupně, místo výkonu práce je Základní škola M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62 Strážnice, termín nástupu 24. 8. 2020.

Požadavky:

 1. Odborná a pedagogická způsobilost učitele pro první stupeň základní školy dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonu, v platném znění (nebo její doručení před nástupem do zaměstnání).
 2. Důslednost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, tvořivost, schopnost efektivně komunikovat a kooperovat a zvládat problémy a ochota na sobě pracovat
 3. Základní znalost výchovných a vzdělávacích strategií (např. čtením a psaním ke kritickému myšlení, výuka matematiky podle prof. M. Hejného aj., případně vlastní profesní portfolio)
 4. Trpělivost, laskavost a spravedlnost ve vztahu k dětem, respekt k zákonným zástupcům
 5. Dobrá znalost ICT a anglického jazyka (certifikování výhodou)
 6. Aktivní hra na hudební nástroj
 7. Dobrý zdravotní stav a pozitivní přístup k zdravému životnímu stylu

Pracovní úvazek:       100%

Platové zařazení: v souladu s nařízením vlády, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, včetně postupného přiznání osobního příplatku.

Náležitosti přihlášky:

 1. přihláška (jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum a podpis) a přílohy:
 2. podepsaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 3. ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (u neukončeného VŠ vzdělání navíc doklad o studiu v nejvyšším ročníku požadovaného oboru)
 4. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 5. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona 110/2019 Sb., v platném znění

 

Písemné přihlášky s výše uvedenými doklady zašlete v uzavřené obálce s nápisem „Výběrové řízení – učitel 1. stupně“ do 25. 5. 2020 na adresu: Mgr. Petr Tomeček, Základní škola M. Kudeříkové, Příční 1365, 696 62 Strážnice

Upozornění pro uchazeče – neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení vyřazeny! Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.  Ředitel školy si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to bez náhrady i bez udání důvodu.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Tomeček, tel.: 731 495 847, e-mail: petr.tomecek@zsmkstr.cz

 

Ve Strážnici dne: 30. 4. 2020                                     Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy


« zpět